Squad Servers In Poland

Rank Server Players Status Map
23
54 / 80 Yehorivka RAAS v4
37
0 / 40 Chora Invasion v1 Night
44
0 / 80 Tallil Outskirts Skirmish v2
45
0 / 64 Jensen's Range v3
99
0 / 40 Chora Skirmish v1 Night
636
0 / 30 Narva AAS v1
657
0 / 40 Logar Valley Insurgency v1 Nigh