Recently Updated Squad Servers

Rank Server Players Status Map
7
0 / 80 CAF_Gorodok_RAAS_v2
576
0 / 80 Sumari AAS v1
6
0 / 80 Fool's Road Skirmish v2
456
[BR] CBPR | SQ #03  Discord.io/cbpr - [SquadOpsHC]
0 / 80 HC_Albasrah_Insurgency_v1
446
[ BR ] CBPR | SQ #2 Discord.io/cpbr
0 / 80 Al Basrah RAAS v1
448
[ BR ] CBPR | SQ #1 Discord.io/cbpr
0 / 72 Gorodok RAAS v2
469
0 / 80 Sumari RAAS v1
29
3 / 80 Mutaha Skirmish v1
8
0 / 64 Chora AAS v2
32
0 / 80 Gorodok RAAS v1
658
0 / 80 Al Basrah AAS v1
28
0 / 80 Fool's Road AAS v2
22
508th| [ NG ] =EBS= Tacticool Teamwork
0 / 80 Fool's Road AAS v2
30
0 / 80 Kohat Skirmish v1
17
[PL] Rangers Polska Training
0 / 64 Jensen's Range v2
16
[PL/ENG] Rangers Polska | rangerspolska.pl
0 / 80 Sumari Skirmish v1
633
0 / 80 Gorodok Invasion v1
634
0 / 80 Yehorivka RAAS v1
26
German • Veterans9 • Oldschool Squadserver
0 / 80 Kamdesh RAAS v4
25
0 / 80 Kamdesh RAAS v3
632
[AASF] United Squad Clans - Train
0 / 80 Jensen's Range v2
34
0 / 80 Yehorivka AAS v2
38
[PA] Project Arabia | Hosted by GamerZHost
0 / 80 Kohat AAS v1
14
SQ UKRAINE
0 / 80 Chora AAS v2
10
OzzyGaming.com.au/discord - Squad Server
0 / 80 Al Basrah Skirmish v1