Squad Servers In United Kingdom

Rank Server Players Status Map
47
0 / 80 Jensen's Range v1
57
78 / 80 Gorodok Invasion v1
61
78 / 80 Narva Invasion v2
66
0 / 42 Tallil Outskirts RAAS v1
79
0 / 72 Skorpo Skirmish v1
106
0 / 10 Fool's Road AAS v1
146
0 / 10 Slaughterhouse_Skirmish
152
78 / 80 Al Basrah Invasion v1
154
7 / 80 Tallil Outskirts AAS v1
191
76 / 80 Logar Valley AAS v1
192
0 / 80 Sumari RAAS v1
216
79 / 80 Heelsum Offensive 02
263
0 / 40 Jensen's Range v1
268
0 / 40 Logar Valley AAS v1
305
0 / 40 Logar Valley Skirmish v1
310
44 / 80 Sumari AAS v1
386
0 / 80 Logar Valley AAS v2
401
0 / 60 SAM_Yehorivka_USvsRU
427
0 / 16 Mestia RAAS v1
440
0 / 10 Yehorivka RAAS v3
450
0 / 20 Sumari RAAS v1
457
0 / 14 Logar Valley Insurgency v1
468
0 / 10 Mestia Invasion v2
474
0 / 80 Gorodok Insurgency v1
475
0 / 80 Jensen's Range v1