For the moment, we cannot query Squad server running version 7.0. We are working on a fix for this.

Squad Servers Version dev, page 2

Rank Server Players Status Map
28
0 / 100 Mutaha_RAAS_v1
29
0 / 100 Lashkar_RAAS_v3
30
98 / 100 Tallil_Invasion_v5
31
0 / 100 Kokan_RAAS_v1
32
0 / 100 Skorpo_RAAS_v5
33
6 / 100 JensensRange_BAF-IMF
34
0 / 20 JensensRange_PLANMC-VDV
35
0 / 15 AlBasrah_AAS_v1
36
30 / 100 Manicouagan_Invasion_v3
37
0 / 100 STM_Anvil_AAS_v2
38
0 / 100 STM_Chora_AAS_v3
39
0 / 80 AlBasrah_AAS_v1
40
8 / 100 JensensRange_USA-RGF
41
0 / 80 BlackCoast_RAAS_v4
42
0 / 15 Manicouagan_RAAS_v06
43
98 / 100 Mutaha_Invasion_v3
44
0 / 100 Sumari_Seed_v3
45
0 / 100 MEE_Fahkri_Invasion_v7_ADFvMEIN
46
0 / 10 Anvil_AAS_v1
47
0 / 100 Tallil_Seed_v1
48
0 / 100 AlBasrah_Seed_v1
49
0 / 100 Tallil_RAAS_v4
50
0 / 100 AlBasrah_AAS_v2
51
0 / 100 Manicouagan_RAAS_v06
52
0 / 20 AlBasrah_AAS_v1