Squad Servers Version a-12.2.9.10881

Rank Server Players Status Map
12
0 / 80 Yehorivka Skirmish v1
73
0 / 72 Logar Valley Insurgency v1 Nigh