Squad Servers Version a-12.2.9.10881

Rank Server Players Status Map
20
0 / 80 Yehorivka Skirmish v1
57
0 / 40 Gorodok AAS v3
97
0 / 40 Chora Skirmish v1 Night
98
0 / 80 Belaya AAS v3
147
0 / 16 Gorodok Invasion v2
179
0 / 72 Logar Valley Insurgency v1 Nigh
535
0 / 80 Chora Skirmish v1 Night
674
0 / 60 Al Basrah Invasion v2
679
0 / 72 Logar Valley AAS v1