Squad Server #6496

Random Servers

Rank Server Players Status Map
80
0 / 30 Chora Invasion v1
1
0 / 76 Kamdesh AAS v1
112
0 / 32 Kamdesh Skirmish v1
255
6 / 80 Al Basrah Insurgency v1
253
0 / 60 Logar Valley Skirmish v1