Squad Servers In Switzerland

Rank Server Players Status Map
49
[AASF] United Squad Clans - Train
0 / 80 Logar Valley Insurgency v1
294
0 / 40 Kamdesh Skirmish v1
806
0 / 10 Chora Invasion v1 Night