Squad Servers In South Africa

Rank Server Players Status Map
8
0 / 80 Kokan Skirmish v1
127
0 / 79 Belaya AAS v1
306
0 / 40 Kohat Invasion v1
342
0 / 40 Kohat AAS v2
377
0 / 40 Kohat Invasion v1
408
0 / 40 Gorodok AAS v1
415
0 / 40 Chora Insurgency v1
439
0 / 40 Yehorivka Invasion v2
444
0 / 40 Logar Valley AAS v1
493
0 / 40 Sumari Skirmish v1
499
0 / 40 Yehorivka RAAS v1
501
0 / 40 Gorodok RAAS v1
502
0 / 40 Kohat Skirmish v1
507
0 / 40 Kohat Invasion v1
509
0 / 40 Kohat Invasion v1
510
0 / 40 Yehorivka RAAS v2