Squad Servers In Kuwait

Rank Server Players Status Map
52
[PA] Project Arabia | Hosted by [POT]
0 / 80 Kamdesh Skirmish v1
247
0 / 80 Kamdesh Skirmish v1
479
0 / 80 Kohat Insurgency v1
584
0 / 16 Gorodok Invasion v2